ANASAYFA / Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

MFA, içinde yaşadığı toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek, çalışanları ve onların aileleri, yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek vermek için sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir.

MFA, tüm kurum ve kuruluşların var oldukları toplumların sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik durumunu koruma ve geliştirmede yükümlülükleri olduğuna inanır. Şirketlerin kendi istekleriyle ve tüm çalışanlarıyla birlikte toplumun sorunlarıyla kaygılanmaları, tüm çalışanlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranmaları ve bu yönde kararlar almaları gerektiğine inanır.

Rekabette kalite ve maliyetin yanı sıra, sosyal sorumluluğu ve etiği de bir parametre olarak gündemine sokar. Çalışan insanların mutluluğunun da en az ürünlerinin kalitesi kadar önemli olduğunu savunur.

Bu anlamda MFA, var olduğu habitatta sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal başarı için çalışmalarına devam eder. Sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek ve yaygınlaşmak için çaba sarf eder. Bu amaca ulaşmak için şirket yönetim kurulunca onaylanan sosyal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel faaliyetlere çeşitli aşamalarda destek verir.

Sosyal Sorumluluk Politikası Çerçevesinde Atılan Adımlar;

"HAYATINIZ TOZ DUMAN OLMASIN" Başlıklı Solunum Sağlığı Eğitim Programımız;

Türkiye’de çok kapsamlı ziyaretler çerçevesinde yapılan tespitlerde, Solunum Sağlığı açısından ciddi eğitim eksikliği gözlemlenmiştir. 2012 yılında bu çerçevede Kalite Sistem Müdürü, Solunabilir Toz Ölçüm Uzmanı ve Maden Teknikeri M. Şeref Altan tarafından yüzlerce çalışana "Hayatınız Toz Duman Olmasın" isimli eğitim verilmiştir. 2013’te hedef 10.000 kişiye bu eğitimi vermektir.

Zonguldak Uzunmehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi Doktoru Metin Çelikiz tarafından hazırlanan ve meslek hastalıklarını konu alan ve Füsun Sayek Bilim ve Hizmet Ödülünü almaya hak kazanan “Maskeli Hayatlar” filminin hazırlanmasında maddi katkıda bulunduk ve film CD’lerini Türkiye genelinde yaklaşık 15.000 kişiye dağıttık.

"ONLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ" Başlıklı Sosyal Sorumluluk Projemiz;

Lösemili çocuklarımızın maskesiz hayata kavuşmaları için yaşayan ve yaşatan LÖSEV'in  2012 yılında ihtiyaç duyduğu maske ihtiyaçlarını en üst düzey hassasiyet ile üreterek ayni bağış yöntemi ile karşılıyoruz. LÖSEV gönüllüleri arasında kurumsal olarak yer almak için bu desteğimiz süresiz olarak devam ettirmeyi arzuluyoruz.

“BİR HAYATTA SEN KURTAR” Başlıklı Sosyal Sorumluluk Projemiz;

TÜRK KIZILAYI Zonguldak şubesinin yürüttüğü çalışmalara 2011 ve 2012 yılında maddi ve manevi destek verdik. 2013 yılında ise "Hayat Ver"  diyerek personelimiz ve bulunduğumuz çevre ile her üç ayda bir kan bağışı kampanyası yapmayı planlıyoruz.

"ENGELLER AŞILIYOR" Başlıklı Sosyal Sorumluluk Projemiz;

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesinin engelli vatandaşlarımızın istihdamına yönelik çalışmalarına uzmanlık desteği, makine donanım hibeleri gibi çeşitli kategorilerde destek verildi. Derneğe yönelik eğitim programları ise planlanma aşamasında devam etmektedir.

Zonguldak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün kimsesiz çocuklar için yürüttüğü etkinliklere katkı sağlayan MFA, bu tür çalışmaları desteklemeye devam etmektedir.