40 Noktada MFA Hizmet ve Kalite Yaklaşımı

40 Noktada MFA Hizmet ve Kalite Yaklaşımı

1.    Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, en uygun çözümler ile tümüyle beklentileri karşılamak,

2.    Müşterilerimizi kalıcı hale getirmek,

3.    Sık sık müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek,

4.    Nihai kullanıcılar ile direk temasa geçebilmek, mülakat ve anket gibi çeşitli yollarla düzenli olarak müşteri memnuniyetini araştırmak,

5.    Müşteri şikâyetlerini ivedilikle değerlendirmek, şikâyet konusu hakkında müşteriye geri dönmek ve müşterimizin MFA kalite yönetiminden dolayı maddi ya da manevi bir zarara girmesine izin vermemek,

6.    Şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgili müşterilerimizi sürekli olarak bilgilendirmek,

7.    Ürünlerin kullanımı ve hangi alanda hangi ürünlerin kullanılacağı konusunda müşterilerimizi sürekli olarak bilgilendirmek,

8.    Gerekli standartlara ve yasalara uymayan merdiven altı ürünlere karşı müşterilerimizi bilinçlendirmek ve bu tür üreticilere karşı yasal mekanizmaları devreye sokmak,

9.    Müşterilerimizi çözüm ortağı olarak görmek,

10.    Farklı sektördeki farklı müşterilerimiz için özel ihtiyaçlarını karşılayacak “butik üretim” yapmak,

11.    Sahip olduğumuz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi’ndeki yükümlülükleri yerine getirmek ve bunlardan taviz vermemek,

12.    Üretim süreci ve müşterilerimize hizmet sunmada “sıfır hata” hedefiyle çalışmak,

13.    Üretim verimliliğini sağlamak,

14.    Şirket karlılığını orta ve uzun vadeli olarak arttırabilmek,

15.    Sürdürülebilir büyüme için akılcı yatırımlar yapmak,

16.    Her konuda uzmanı ile çalışmak,

17.    İş Sağlığı ve Güvenliği için tüm gereklilikleri yerine getirmek ve bunlardan taviz vermemek,

18.    Çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak, onları işletmenin bir parçası yapmak,

19.    Sorumluluğu tüm çalışanlarımızla paylaşmak,

20.    Takım ruhunu geliştirebilmek için şirket çalışanları ile toplu etkinlikler düzenlemek,

21.    Tüm çalışanlarımızı karar alma mekanizmasına dâhil edebilmek,

22.    İnsan kaynağına gerekli yatırımı yapmak,

23.    Tüm çalışanların MFA kalite politikasını içselleştirdiğinden emin olmak. Benimsenin Kalite Sistemindeki kavram ve prensiplerin tam olarak anlaşılabilmesi için sürekli ve planlı eğitim yapmak,

24.    İnsanların sağlığını emanet aldığımız bilincini asla yitirmemek,

25.    Yaptığımız işe ve harcadığımız emeğe saygı duymak,

26.    Çalıştığımız ve yaşadığımız çevreye saygı duymak ve korunması için hassasiyetleri göstermek ve bunlardan taviz vermemek,

27.    Var olduğumuz çevreye karşı duyarlı olmak,

28.    Üretim yaptığımız alanda çevre düzenlemelerini önem vermek,

29.    Şirketimizi ülkemizin Dünya pazarındaki markalarından birisi haline getirebilmek,

30.    Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde olmak,

31.    Çevreyle barışık olmak, çevreyi korumak,

32.    Sahip olduğumuz, ISO 13485:2016 Tıbbi Cihaz Üretici Kalite Yönetim Sitemi Belgesi’ndeki yükümlülükleri yerine getirmek ve bunlardan taviz vermemek,

33.    Ürünlerimizin insan sağlığını koruduğunun bilincinde olmak ve bunu asla unutmamak,

34.    Hijyenik Çalışma ortamından taviz vermemek,

35.    Müşteri beklentilerini karşılayacak AR-GE faaliyetlerine kesintisiz devam etmek,

36.    Sürekli Gelişim mantığı çerçevesinde piyasadaki diğer rakipler dışında kendi kendimizi rakip olarak görmek ve bulunduğumuz noktanın üzerine çıkabilmek için sürekli mücadele vermek. Gelişimi sürdürülebilir kılmak.

37.    Teknolojik gelişmeleri takip etmek, üretim süreçlerini düzenli olarak yenilemek,

38.    Kaliteden asla taviz vermemek,

39.    Hedeflenmiş kaliteyi en uygun fiyata müşterilerine sunabilmek,

40.    Küresel pazarı hedeflemek ve küresel anlamda var olmamızı sağlayacak fiyat-kalite dengesini yakalamak.