4 Nokta Kalite Kontrol Mekanizması

4 Nokta Kalite Kontrol Mekanizması

MFA, ürün kalitesini, üretimin her aşamasında düzenli olarak kontrol edebilmek amacıyla kendi bünyesinde 4 Nokta Kalite Kontrol Mekanizmasını geliştirmiştir ve uygulamaya koymuştur.
4 Nokta Kalite Kontrol Sistemi üretim aşamasının planlanmasından nihai ürünün depolanması ve satış aşamasına kadar her aşamada ürün kalitesini denetlemek amacıyla geliştirilmiş bir iç denetim mekanizmasıdır.

Sistem tam kalite anlayışını hayata geçirebilmek için tasarlanmıştır. 4 Nokta Kalite Kontrol’ün herhangi bir aşamasından geçemeyen ürünler, üretim sisteminden çekilmekte, gerektiğindebelirlenen kaliteye ulaşılana kadar tüm üretim süreci durdurulabilmektedir. Üretim aşamalarında, bir noktadan diğer noktaya geçmek için ürünlerin, bir önceki noktada kalite kontrol mekanizmasından geçmiş olması gerekmektedir.

 

4 Nokta Kalite Kontrol Mekanizmasına Göre;

1.    Nokta: Tedarikçilerden Alınan Hammaddenin Kontrolü

Bu aşama, üretim öncesi hammadde seçimini kapsamaktadır. Üretim amacıyla tedarikçilerden alınan hammaddeler fabrikaya girmeden önce fiziki teste tabii tutulurlar. Ürünler ancak belirlenen kriterleri karşılıyorsa depoya girişlerine izin verilir. Aksi hallerde ürünler depoya kabul edilmez ve tedarikçiye geri gönderilir.

2.    Nokta: Seri Üretim Öncesi Kalite Kontrol

Fiziki kontrolden geçen ve depoya kabul edilen hammaddeler ile bazı maske numuneleri üretilir. Numuneleri ilk olarak üretim müdürü liderliğindeki kalite kontrol ekibi gözle muayene yapar. Ardından EN Standartlarına uygun kalibrasyon ve test yeteneğine sahip test laboratuarımıza gönderilir ve ürünlerin parafinin, geçirgenlik ve basınç testleri yaptırılır. Sonuçların olumlu olması halinde seri üretime geçilir.

3.    Nokta: Üretim Süreçlerindeki Kontrol

Bu aşama, seri üretim süreçlerinin tüm aşamalarında kontrol ve denetimi kapsamaktadır. Üçüncü Nokta Kalite Kontrol iki başlık üzerinde işlemektedir.

a.    Üretim Aşamalarında Kalite Kontrol

b.    Üretim Alanındaki Hijyenik Koşullarının Denetimi

4.    Nokta: Paketleme Öncesi Kontrol

Bu aşama nihai olarak üretilmiş ürünlerin paketlenmeden önceki son kontrollerini kapsamaktadır. Ürünler paketlenmeden önce tekrar gözle muayeneye tabii tutulmakta ve sorun görülmeyen ürünlerin paketlemeleri yapılmakta ve depolama aşamasına geçilmektedir.